LOADING

Rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Kuva-Plugin asiakasrekisteri


REKISTERINPITÄJÄ
Kuva-Plugi
PL 731
00101 HELSINKI


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä ylläpidetään kuvapankkitoiminnan mahdollistamiseksi. Asiakkaiden tietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- Yhteystiedot: yritys, Y-tunnus, henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet.
- Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus.
- Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot.
- Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot.
- Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.


TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kuva-Plugi
PL 731
00101 HELSINKI