LOADING

Tietosuojaseloste

Kuva-Plugin asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 23.1.2020

 

Sisältö

 

Yleistä

1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
9. Tietosuojaselosteen muutosoikeus
10. Yhteystiedot

 

Yleistä


Kuva-Plugi noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR),jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tällä tietosuojaselosteella tiedotamme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta voimme lisätä henkilön Kuva-Plugin asiakas- ja sidosryhmärekisteriin.

 

1. Rekisterinpitäjä


Kuva-Plugi 
Y-tunnus: 1032988-9
Kyösti Kallion tie 4 A 16 
00570 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Katariina Hollanti 
Kuva-Plugi
katariina.hollanti(at)kuvaplugi.fi
+358 44 3292 831

 

3. Rekisterin nimi


Kuva-Plugin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki (yhdistyksen jäsenistä on yhdistyslain mukaan pidettävä luetteloa, jolloin yhdistyksen jäsenien henkilötietojen käsittely on tarpeen yhdistyslain asettamien velvoitteiden perusteella)
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys)

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Henkilötietoja vastaanottavat: 

- yrityksemme
- sinä itse, jos keskustelemme esimerkiksi sähköpostitse
- tilitoimistomme
- laskutuksesta vastaava yrityskumppanimme (vain laskutustiedot)
- Google (Cloud, Analytics, Ads)

 

Henkilötietoja käytetään:

- Asiakassuhteen ylläpitoon
- Palveluiden kehittämiseen
- Asiakaskokemuksen parantamiseen
- Markkinointiin ja myyntiin
- Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

 

Henkilötietoja säilytetään:

- Sähköpostiarkistossa (poistetaan pyynnöstä)
- Tarjouspyyntö-, tilaus-, laskutus- ja kirjanpitotietokannoissa (poistetaan pyynnöstä)

 

5. Rekisterin tietosisältö


Kuva-Plugin asiakas- ja sidosryhmärekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

- Nimi
- Sähköposti
- Osoite (mikäli asioit yksityishenkilönä)
- Puhelinnumero
- Titteli
- Yritys, mihin henkilö liittyy

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Yritysten yhteyshenkilöt saattavat lisäksi pyytää rekisterinpitäjää lisäämään rekisteriin yrityksestä myös muita yhteyshenkilöitä asiakassuhteen hoitamista varten. Sinulla on lisäksi seuraavat oikeudet henkilötietoihisi:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Kuva-Plugin järjestelmistä. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä muun maussa seuraaviin tarkoituksiin:

- Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
- Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.
- Muiden vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

 

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, lähetä pyyntö sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info(at)kuvaplugi.fi. Voimme tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Vastaamme sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa. 

 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

Edellä mainitun rajoittamatta suoritettaessa toimeksiantoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietoja voidaan siirtää toimeksiannon kannalta tarpeellisessa laajuudessa myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietoja ei säilytetä paperisena.

 

Asiakastietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Yhteys käyttäjän ja palvelimen välillä on suojattu SSL-sertifikaatilla.

 

9. Tietosuojaselosteen muutosoikeus


Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

10. Yhteystiedot


Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info(at)kuvaplugi.fi.